Menu

Title

Subtitle

Blog posts July 2015

HIV và những điều có thể bạn chưa biết

Theo các địa chỉ khám phụ khoa, có rất nhiều cách để bạn có thể bảo vệ mình khỏi HIV. Cách chắc chắn nhất là tránh giao hợp tình dục và từ dùng chung kim tiêm và "tác phẩm", nếu bạn sử dụng steroid, hormon, hoặc các loại thuốc khác. Nhiều người đã bị nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm. Nếu bạ…

Read more

1 blog post

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.